ANUNȚ

Începând cu data de 25.10.2021, în aplicarea art. 12 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1130/22.10.2021, accesul persoanelor în sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Constanța, se va realiza în următoarele situații:

  • sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de lafinalizarea schemei complete de vaccinare;
  • prezintă un rezultat negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2nu mai vechi de 72 ore;
  • prezintă un rezultat negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusulSARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore;
  • se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cuSARS-CoV-2.

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute mai sus se face prin intermediul unui document pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

În conformitate cu art. 12, alin (5) și (8) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021, cu modificările și completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1130/22.10.2021, prin excepție de la situațiile prevăzute mai sus:

  • este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările următoarele;
  • este permis accesul persoanelor care au vârsta mai mica sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;
  • este permis accesul la serviciile publice prestate de Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Constanța în situații urgente și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

În acest sens, precizăm că situațiile urgente pot fi transmise/descrise prin poștă sau prin adresa de e-mail pasapoarte@prefecturaconstanta.ro, acestea urmând a fi analizate punctual la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Constanța.