Bilanțuri prezentate de instituții constănțene, în ultimul Colegiu Prefectural

Astăzi, 17 februarie a.c., prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat Colegiul Prefectural, în cadrul căruia DSVSA Constanța, APM Constanța și DAJ Constanța au prezentat bilanțurile de activitate pentru anul 2021.

Astfel, în cursul anului 2021, reprezentanții DSVSA Constanța au efectuat un total de 3.953 de controale tematice pe sănătate animală, biosecuritate, control boli, bunăstare și protecție animală, neutralizare subproduse de origine animală, nutriție și farmacovigilență, precum și controale impuse prin note de serviciu, cu tematică influența aviară, encefalopatie spongiformă bovină (ESB), scrapie și pestă porcină africană (PPA).

În urma controalelor efectuate, s-au constatat diferite neconformități, pentru care au fost aplicate 203 sancțiuni, dintre care 170 de amenzi contravenționale în cuantum de 488.520 de lei și 33 de avertismente.

De asemenea, în 2021 au fost identificate 7 cazuri de influență aviară la păsări sălbatice în Zona Port Constanța și Zona Eforie Sud, Dig Capul Turcului, 9 focare de pestă porcină africană în exploatații nonprofesionale și 2 focare în exploatații avizate.

Referitor la activitatea APM Constanța, în cursul anului 2021, pe teritoriul județului Constanța, nu s-au înregistrat poluări accidentale cu impact major. În conformitate cu dispozițiile Ordinului 2579/2012 privind aprobarea fluxului informațional-decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situații de urgență, 19 evenimente de poluare raportate la APM Constanța au fost comunicate la ANPM prin SMS și/sau email.

Totodată, instituția a emis 4.509 acte de reglementare, după cum urmează: 14 avize de mediu, 526 de decizii de încadrare la proiecte, 88 de decizii de încadrare la planuri, 272 de revizuiri ale actelor de reglementare, 15 acorduri de mediu, 210 autorizații de mediu, 1.003 vize anuale, o autorizație integrată de mediu, și un total de 2.430 de clasări.

În același timp, parte din proiectul de dezvoltare a sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, au fost realizate facilități la depozitul de deșeuri Tortoman, stația de sortare și tratare mecano-biologică Tortoman, la stațiile de transfer Hârșova și Deleni, respectiv la stația de sortare și tratare mecano-biologică Ovidiu. Prin mecanismele aceluiași proiect, au fost închise cinci depozite neconforme din localitățile Medgidia, Murfatlar, Techirgiol, Hârșova și Cernavodă.

În 2021, DAJ Constanța a derulat mai multe programe de susținere a producției agricole, printre acestea și „programul de încurajare a agriculturii ecologice”, la care s-au înscris 330 de producători, 23 de procesatori sau 34 de comercianți. În acest moment, în județul Constanța, suprafața totală utilizată în activități de agricultură ecologică este de aproximativ 42.300 de hectare.

De asemenea, anul trecut, instituția a eliberat, la solicitarea operatorilor economici, un număr de 15 decizii de scoatere definitivă a terenurilor din circuitul agricol, pentru o suprafață totală de 74.645,10 mp și 2 decizii de scoatere temporară a terenurilor din circuitul agricol, pentru suprafața de 13.557,10 mp. Pe loturile scoase din circuitul agricol au fost înființate sau urmează să fie înființate ferme de animale, ferme vegetale, anexe, unități de procesare, stații de telefonie mobilă, stații de epurare sau investiții care țin de infrastructura de transport a gazelor naturale și energiei electrice.

Printre acțiunile importante derulate de DAJ Constanța, în 2021, mai amintim eliberarea a 28 de autorizații pentru depozite de cereale, au fost controlați 305 operatori economici din domeniul fertilizanților și au fost eliberate 681 de certificate de conformitate pentru 164 de operatori economici din sectorul producătorilor de legume-fructe.