Informare de presă 20 aprilie 2023

Astăzi, 20 aprilie a.c., în Sala Ovală a Palatului Administrativ, au avut loc noi ședințe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice și ale Comisiei de Dialog Social.

În cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, reprezentanții Casei Județene de Pensii Constanța au trecut în revistă categoriile de pensii și indemnizații de asigurări sociale aflate în plată. Astfel, pensia pentru limita de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, în condițiile realizării cel puțin a stagiului minim de cotizare. Reducerea vârstei standard de pensionare operează în cazul asiguraților care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe din următoarele situații:

  • condiții speciale de muncă (inclusiv fosta grupă I de muncă din legislația anterioară, până la 1 aprilie 2001);
  • condiții deosebite de muncă (inclusiv fosta grupă a II-a de muncă din legislația anterioară, până la 1 aprilie 2001);
  • handicap;
  • ca beneficiari ai unor legi speciale (Legea nr. 341/2004 și Decretul-lege nr. 118/1990).

Pensia anticipată se cuvine cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare. Totodată, pensia anticipată partială se cuvine cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat cel puțin stagiul complet de cotizare. Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă. Nu în ultimul rând, pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Din evidențele Casei Județene de Pensii Constanța reiese că, la data de 31.12.2022, exista un număr de 165.188 de beneficiari.

În aceeași ședință, Asociația Pensionarilor Tomis 2021 a supus atenției situația legată de inechitățile din sistemul public de pensii, cu privire la faptul că, la același cuantum de cotizare și aceeași vechime, cuantumul pensiilor diferă în funcție de anul ieșirii la pensie.

De cealaltă parte, în ședința Comisiei de Dialog Social, reprezentanții Casei Județene de Pensii Constanța au prezentat situația din punct de vedere al numărului de asigurați în sistemul public de pensii. Astfel, orice persoană care dorește să se asigure în sistemul public de pensii, poate încheia un contract de asigurare socială (Legea nr. 263/2010). La sfârșitul anului trecut, erau active 2.032 de contracte, în scădere față de anul 2021, când se înregistrau 2.280 de astfel de contracte.

În același timp, există posibilitatea asigurării retroactive pentru o perioadă de maximum 6 ani (OUG 163/2020). În perioada octombrie 2020 – decembrie 2022, erau încheiate 1.141 de contracte, dintre care 448, încheiate doar în anul 2022.

În ceea ce privește asigurații cuprinși în declarațiile D112, transmise de angajatori la Agenția Națională a Finanțelor Publice și preluate de Casa Județeană de Pensii Constanța pentru stabilirea prestațiilor de asigurări sociale, la nivelul lunii decembrie 2022, existau 187.736 de astfel de persoane.

De asemenea, în ședința Comisiei de Dialog Social a participat și Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri, organizație care susține, printre altele, creșterea nivelului de educație antreprenorială și promovarea egalității de gen în mediul de afaceri.

NOTĂ: Din Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice fac parte următoarele instituții: Instituția Prefectului – Județul Constanța, Casa Județeană de Pensii Constanța, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, Direcția de Sănătate Publică Constanța, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, dar și organizații județene de pensionari (Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Constanța, Uniunea Județeană a Pensionarilor Constanța, Asociația Pensionarilor din Silvicultură – Filiala Constanța, Liga Județeană a Pensionarilor Constanța și Asociația Pensionarilor Tomis 2021).

Comisia de Dialog Social are în componență Instituția Prefectului – Județul Constanța, Consiliul Județean Constanța, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Constanța, Casa Județeană de Pensii Constanța, Direcția de Sănătate Publică Constanța, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, Direcția Județeană de Statistică Constanța, Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA – Filiala Constanța, Confederația Națională Sindicală CARTEL ALFA – Uniunea Teritorială Constanța, Blocul Național Sindical – Filiala Constanța, Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, Confederația Sindicatelor Democratice din România – Uniunea Județeană a Sindicatelor, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, Confederația Patronală Concordia și Uniunea Generală a Industriașilor din România.