Carieră (anunţurile posturilor scoase la concurs)

 

Data concurs Descriere post vacant Detalii
19.06.2019 Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situații de urgență și cooperare internațională Click aici pentru mai multe detalii
14.06.2019 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Informare, Relaţii cu Publicul şi Secretariat din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Constanţa Click aici pentru mai multe detalii
07.02.2019 Concurs de șef serviciu, juridic-achizitii Click aici pentru mai multe detalii
05.02.2019 Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situații de urgență și cooperare internațională

Consilier juridic,clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului juridic-achiziții 

Consilier , clasa I,  grad profesional superior în cadrul Structurii de securitate.

Click aici pentru mai multe detalii
31.01.2019 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Informare, Relaţii cu Publicul şi Secretariat din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Constanţa Click aici pentru mai multe detalii
28.01.2019 Referent IA – pentru minoritatea romilor din cadrul Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situaţii
de Urgenţă şi Cooperare Internaţională

Click aici pentru mai multe detalii
21.12.2018 Consilier , grad profesional superior în cadrul Structurii de securitate Click aici pentru mai multe detalii
26.11.2018 Examen/concurs de promovare în grad profesional de nivel superior a funcţionarilor publici care ocupă următoarele posturi :
– inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului juridic- achiziții – 1 post;
– consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului informare, relații cu publicul și secretariat – 1 post.
Click aici pentru mai multe detalii
17.08.2018 Șef serviciu la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența  Pașapoartelor Simple al județului Constanța. Click aici pentru mai multe detalii
21.02.2018 Consilier , grad profesional superior din cadrul Serviciului monitorizarea servicilor publice deoncentrate, situații de urgență și cooperare internațională Click aici pentru mai multe detalii
14.02.2018 Consilier juridic, grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic-achiziții Click aici pentru mai multe detalii