Informare de presă 16 martie 2023

Astăzi, 16 martie a.c., a fost votată și aprobată Decizia nr. 1 a Centrului Local de Combatere a Bolilor la animale (CLCB) al județului Constanța – Unitatea Locală de Decizie. Aceasta prevede aprobarea Planului de acțiune pentru implementarea măsurilor adoptate de Centrul Național de Combatere a Bolilor, ținând cont de situația epidemiologică actuală la nivel național, cu privire la evoluția focarelor de pestă porcină africană și a focarelor de gripă aviară înalt patogenă.

Astfel, conform Planului de acțiune, se impun acțiuni pentru depistarea, verificarea, descurajarea și, după caz, sancționarea transporturilor clandestine, ilegale sau frauduloase de animale vii, în special de păsări și porci.

Planul respectă legislația sanitară veterinară în vigoare și include prevederi privind procedurile operaționale și organizaționale, precum și nominalizarea şi atribuţiile tuturor responsabililor în managementul și gestionarea eficientă a riscului de propagare a pestei porcine africane și a influenței aviare înalt patogene pe teritoriul județului Constanța.

În acest sens, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța asigură resursa permanentă de personal medical veterinar specializat și competent, în scopul intervenției rapide în situațiile semnalate de Garda de Coastă Constanța, Inspectoratul Județean de Poliție Constanța și Poliția Locală.

Totodată, aplică măsuri în scopul prevenirii, depistării, stabilirii statusului epidemiologic și aplicării măsurilor adecvate asupra tuturor transporturilor de animale vii.

De asemenea, Planul de acțiune prevede ca DSVSA Constanța să realizeze în echipe mixte:

– acțiuni de control în trafic (cu sprijinul IPJ Constanța și IJJ Constanța);

– acțiuni de monitorizare a comerțului online și controale oficiale (alături de IPJ Constanța, IJJ Constanța și Poliția Locală).

În același timp, DSVSA Constanța dispune efectuarea controalelor oficiale în exploatațiile nonprofesionale din localitățile aflate la granița cu Bulgaria începând cu data de 15.03.2023, acțiune care se va derula pe o perioadă de 90 zile, în scopul verificării condițiilor minime de biosecuritate pentru gospodăriile populației, trasabilitatea animalelor și informarea cetățenilor privind măsurile de prevenire și control a pestei porcine africane, respectiv a influenței aviare.

În ceea ce privește atribuțiile la nivelul U.A.T.-urilor din județul Constanța, printre altele, acestea monitorizează activitatea de creștere a animalelor din aria de competență, asigură ecarisarea animalelor moarte sau eutanasiate și identifică riscurile și oportunitățile referitoare la insecuritatea exploatațiilor de la nivel local și implementarea măsurilor specifice.

Garda de Coastă Constanța, IPJ Constanța, IJJ Constanța și Poliția Locală intensifică acțiunile de patrulare în scopul identificării/verificării tuturor transporturilor de animale vii (porcine/păsări), indiferent de proveniența acestora. Acestea, alături de ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală 2 Constanța, vor reține toate transporturile de animale vii neînsoțite de documente sanitare veterinare sau pentru care sunt suspiciuni de neconcordanță între documentele însoțitoare și animalele transportate, până la sosirea medicului veterinar desemnat de DSVSA Constanța. Totodată, vor informa DSVSA Constanța în legătură cu toate transporturile de animale vii verificate, indiferent dacă au fost sau nu însoțite de documente sanitare veterinare.

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL CONSTANȚA