INFORMARE DE PRESĂ 19 ianuarie 2022

În perioada 18 ianuarie a.c. – 28 ianuarie a.c., secretarii generali ai U.A.T.-urilor din județul Constanța vor participa la ședințe de lucru cu consilierii juridici ai Instituției Prefectului – Județul Constanța.

Întâlnirile, care vor avea loc în 8 serii, au fost stabilite prin ordin de prefect, iar principalele obiective sunt legate de spijinirea și îndrumarea secretarilor în adoptarea/emiterea actelor administrative, care fac obiectul controlului de legalitate al Instituției Prefectului.

În cadrul întâlnirilor, vor fi discutate reglementările legale/procedurile incidente în activitatea de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat, comunicare a actelor administrative la Instituția Prefectului în termenele prevăzute de Codul Administrativ, exercitare a dreptului de proprietate publică și privată și transparență decizională.

În acest mod, Instituția Prefectului își îndeplinește atribuțiile stabilite de legislația în vigoare, respectiv verificarea legalității actelor administrative emise/adoptate la nivelul autorităților administrației publice locale și îndrumarea privind aplicarea normelor legale din sfera de competență.

Astfel de întâlniri vor avea loc și în viitor, iar Instituția Prefectului este în legătură permanentă cu secretarii U.A.T.-urilor, asigurând îndrumarea acestora prin cosilierii juridici desemnați.