Măsuri noi votate în CJSU, referitor la unitățile medicale din județ

Astăzi, 09 noiembrie a.c., prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în vederea votării hotărârii nr. 156. Aceasta prevede aprobarea Procesului Verbal al Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de incendii și incendii de vegetație.

Procesul verbal arată că au fost controlate 35 de obiective (spitale clinice județene, spitale clinice municipale, spitale clinice orășenești, centre medicale, spitale clinice private, spitale oftalmologice, sanatorii balneare).

În urma controalelor, au rezultat 352 de nereguli și s-au aplicat 310 avertismente și 37 de amenzi, în valoare de 122.000 lei.

Mai departe, Grupul de suport tehnic a făcut următoarele recomandări:

 • Referitor la clădirea Spitalului Municipal de Boli Infecțioase Constanța, Grupul de suport tehnic propune expertizarea construcției. Ulterior, se vor întocmi proiectele tehnice de specialitate și se vor operaționaliza soluțiile tehnice stabilite prin expertize.

 Termenul de realizare va fi stabilit de către ISC.

 • În cazul construcțiilor în care funcționează unități sanitare suport COVID-19, care nu sunt autorizate din punct de vedere al securității la incendiu, Grupul de suport tehnic propune ca prioritate pentru îmbunătățirea activității de apărare împotriva incendiilor, realizarea bugetării și întreprinderea demersurilor necesare, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivele care se încadrează în categoriile prevăzute de lege, de către factorii responsabili în acest sens. În conformitate cu OUG 80/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor, termenul limită pentru obținerea actului administrativ este de 31 decembrie 2022.
 • În ceea ce privește construcțiile în care funcționează unități sanitare suport COVID-19, Grupul de suport tehnic propune următoarele:
 1. Analizarea tuturor neregulilor consemnate în documentele de control, încheiate anterior de ISU Constanța, reanalizarea termenelor stabilite și urgentarea înlăturării tuturor deficiențelor și informarea ISU Constanța;
 2. Eliminarea urgentă a improvizațiilor sau supraîncărcărilor instalației electrice și verificarea zilnică a instalațiilor electrice prin vizualizare;
 3. Îndepărtarea și interzicerea utilizării mijloacelor de încălzit de tipul radiatoarelor, reșourilor electrice, aerotermelor electrice etc;
 4. Îndepărtarea și interzicerea utilizării surselor de foc de tipul lumânări, candele etc;
 5. Utilizarea corespunzătoare a buteliilor cu gaze medicinale;
 6. Asigurarea funcționării și mentenanța corespunzătoare a instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor;
 7. Menținerea liberă a căilor de evacuare fără reducerea gabaritului acestora (se va lua în calcul inclusiv evacuarea pacienților cu targa);
 8. Dotarea și mentenanța corespunzătoare a stingătoarelor de incendiu;
 9. Instruirea personalului și organizarea corespunzătoare a activității de apărare împotriva incendiilor;
 10. Monitorizarea permanentă a concentrației de oxigen și aerisirea periodică a încăperilor în baza unui grafic întocmit, adus la cunoștință și afișat în acest sens.

Termen de realizare: imediat/permanent, iar pentru punctul 1 – 22.11.2021.

 • Legat de utilizarea oxigenului medicinal în terapia utilizată din spitalele suport COVID-19, Grupul de suport tehnic propune ca prioritate pentru îmbunătățirea activității de apărare împotriva incendiilor, realizarea bugetării și întreprinderea demersurilor necesare, în vederea achiziționării și montării de aparatură specifică pentru detecția/semnalizarea sau aparatură de măsură și control a concentrației de oxigen, în spațiile/încăperile în care se utilizează oxigenul. Propunerea se referă la unitățile sanitare suport COVID-19 care nu dețin astfel de instalații/aparatură.

Termenul de realizare este 22.11.2021.

De asemenea, în aceeași ședință a CJSU Constanța, a fost stabilit ca DSP Constanța și ISU Constanța să realizeze un plan de monitorizare și să efectueze acțiuni de verificare a stadiului de implementare a măsurilor dispuse.

„Hotărârea de astăzi are, în spate, și alte întâlniri și ședințe în care au fost puse, cap la cap, toate problemele și toate necesitățile unităților medicale din județul nostru. Am discutat cu fiecare manager de spital în parte, iar aceștia, într-un mod transparent, ne-au transmis toate obstacolele cu care se confruntă. Înțelegem presiunea pe care pandemia a pus-o pe sistemul sanitar, dar nu putem accepta ca lucrurile să se facă cu jumătate de măsură. Sunt termene clare, vor fi controale periodice, dar sunt convins că vom vedea măsuri implementate chiar și în avans, pentru că toți cei care conduc aceste spitale au dat dovadă de responsabilitate, în demersul lor atât de important în salvarea vieților semenilor, încă de la începutul pandemiei.

ISU Constanța a dus o muncă laborioasă și, fără echivoc, putem să spunem că știm toate deficiențele majore. Acum, concentrarea tuturor trebuie să fie canalizată pe remediere, iar apoi, sunt sigur că vom vedea și mai multă prevenție, cu sprijinul celor din structurile de situații de urgență”, a declarat Silviu-Iulian COȘA, prefectul județului Constanța.