O nouă întrunire a Colegiului Prefectural

Astăzi, 08 noiembrie a.c., prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat Colegiul Prefectural, în cadrul căruia Direcția Județeană pentru Cultură Constanța și ANAF Constanța au prezentat situațiile cu care se confruntă și rapoarte curente de activitate.

Astfel, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța a prezentat două probleme cu care se confruntă instituția, în acest moment. Prima privește faptul că peste 60% din U.A.T.-urile din județ nu și-au actualizat Planurile Urbanistice Generale. Această situație, potrivit reprezentanților instituției, duce la probleme care îngreunează avizarea privind vânzarea terenurilor din extravilanul localităților și probleme care fac foarte dificilă, de multe ori, protejarea monumentelor istorice deja cunoscute și aflate pe Lista Monumentelor Istorice, cele înscrise în Repertoriul Arheologic Național sau cele nou reperate.

A doua problemă ridicată se referă la obligația autorităților publice locale de a semnaliza corespunzător monumentele istorice. În prezent, doar în municipiul Constanța prevederile Legii 422/2001 sunt respectate, iar reprezentanții DJC Constanța susțin că solicită implementarea acestor măsuri de 9 ani.

Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Constanţa a prezentat un raport al activității de Inspecție Fiscală, pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, care a relevat faptul că au fost efectuate 582 de acțiuni (351 de inspecții fiscale, 221 de controale inopinate și 10 constatări la fața locului) în care au fost stabilite obligații fiscale suplimentare de peste 81 de milioane de lei, reprezentând debite la bugetul general consolidat. Sumele stabilite suplimentar au fost cu preponderență din următoarele domenii de activitate: construcții, transporturi, producerea și comercializarea de mărfuri, turism și exploatarea și prelucrarea materialului lemnos.

La persoane fizice, au fost efectuate 299 de acțiuni (145 de inspecții fiscale, 145 de controale inopinate și 9 constatări la fața locului), în care au fost stabilite obligații fiscale suplimentare de peste 5 milioane de lei.