Prezentări ANIF Constanța, ABADL și AJFP Constanța, în ultimul Colegiu Prefectural

Astăzi, 27 octombrie a.c., prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat, în sistem mixt (fizic+online), Colegiul Prefectural, în cadrul căruia trei instituții constănțene au prezentat rapoarte de activitate, legate de gestionarea efectelor negative ale schimbărilor climatice, reducerea eroziunii costiere sau combaterea evaziunii fiscale.

Astfel, reprezentanții ANIF Constanța au arătat că, pe activitatea de irigații, instituția deservește o suprafață totală de circa 428.000 de hectare. În acest an, au fost reabilitate stația de pompare de bază Galeșu și două canale de aducțiune din Galeșu. Alte lucrări de întreținere și reparații au vizat obiectivele Carasu – Poarta Albă, Carasu – Movilița și Terasa Hârșova, suprafața pregătită pentru irigații majorându-se cu aproximativ 39.000 de hectare.

Pe linia activității de desecare – drenaj, la nivelul județului Constanța urmează să fie reabilitată amenajarea Hârșova – Ciobanu, în suprafață totală de peste 4.700 de hectare.

ABADL a prezentat, în prima parte, stadiul implementării proiectului „Reducerea eroziunii costiere – faza II (2014-2020) ”. Spre exemplu, în zona stăvilarelor Edighiol și Periboina, stadiul fizic al lucrărilor este la 34%, cu plăți efectuate de peste 12 milioane de lei. În zona Mamaia, toate lucrările au fost finalizate, pe 6.900 de metri liniari, sectorul fiind recepționat și în procedură de monitorizare. Lucrările în zona Eforie sunt la un stadiu de aproape 70%, cu un total investit de aproape 350 de milioane de lei.

A doua parte a prezentării s-a concentrat pe situația sectoarelor de plajă de pe litoralul românesc. Până la finalul anului, administrația bazinală va avea 167 de sectoare de plajă libere, în suprafață de aproximativ 56 de hectare. Cu toate acestea, având în vedere perioada lungă de timp necesară efectuării tuturor demersurilor pentru organizarea de noi licitații, sectoarele de plajă rămase libere nu vor fi exploatate turistic pe parcursul sezonului estival 2023.

AJFP Constanța a continuat acțiunile de control menite să combată evaziunea fiscală. Astfel, pe linia de control a persoanelor juridice, au fost efectuate 604 acțiuni, în care au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în cuantum de peste 68 de milioane de lei. Cele mai multe acțiuni și cele mai mari sume stabilite au fost, preponderent, pe producerea și comercializarea produselor energetice, transporturi și construcții.

Alte 326 de acțiuni au fost efectuate pe linia de control a persoanelor fizice, cu stabilirea de obligații fiscale suplimentare de aproape 4,7 milioane de lei.