Comunicat de presă nr. 19 din 18 iunie 2024

Astăzi, 18 Iunie a.c., în sala ‘’Sala Ovală’’ a Instituției Prefectului, a avut loc ședința de lucru cu membrii echipei interinstituționale privind monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară de la nivelul județului Constanța. Ordinea de zi a cuprins prezentarea stadiului implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară, în luna mai, respectiv a modului în care a fost asigurată protecția unităților de învățământ, implementarea programelor sau proiectelor de prevenire a violenței în mediul școlar, dupa cum urmează:

Nr. Crt. Instituția Obiective în care instituția are responsabilități  Acțiuni
1.      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CONSTANŢA 22

–       Au fost realizate:

Ø  355 de acțiuni în interiorul și în zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar

Ø  5 rapoarte de analiză postcauzală

Ø  850 activități pentru asigurarea fluenței traficului rutier și evitarea unor zone aglomerate, desfășurate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar și pe principalele artere din județul Constanța

Ø  49 de verificări privind amplasare corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare în zona stațiilor mijloacelor de transport public de persoane

Ø  50 de activități de verificare a autovehiculelor destinate efectuării transportului școlar

Ø  2 activități pentru prevenirea absenteismului, precum și un număr de 5 instruiri și verificări în unitățile de alimentație publică și în zonele adiacente, în vederea prevenirii absenteismul școlar

Ø  68 de activități informative preventive pentru prevenirea consumului de droguri în mediul școlar preuniversitar

Ø  217 de activități informativ preventive în cadrul cărora au fost abordate tematici de natură juridică

2.      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA 19 Ø  25 cazuri de violență înregistrate în cadrul unităților de învățământ:

Ø  Furt și tentativă de furt – 3 cazuri

Ø  Violențe fizice ușoare fără arme – 11 cazuri

Ø  Vilolență fizică gravă fără arme – 1 caz

Ø  Alte tipuri de violențe – 10 cazuri

Ø  12 cazuri de bullying raportate de 10 unități de învățământ:

Ø  Insulte grave repetate – 4 cazuri

Ø  Alte tipuri de bullying – 8 cazuri

–          Au fost identificați 2510 elevi cu părinți plecați în străinătate

–       Au fost organizate 3 sesiuni de formare în cadrul proiectului educațional județean “SAVE”, pentru un număr de 109 elevi, desemnați Ambasadori S.A.V.E, cu reprezentanții următoarelor instituții: IPJ – Serviciul de siguranță școlară și prevenirea criminalității, Colegiul Psihologilor din România – filiala Constanța și CPECA Constanța

–       Au avut loc activități de consiliere individuală și de grup a elevilor și a părinților acestora ca  măsură de sprijin în cazurile de violentă, atât pentru victimă cât și pentru agresori

–       În data de 11.05.2024, la Liceul Teoretic Lucian Blaga Constanța, a avut loc concursul național de educație juridică ”Be legal! Be cool!”,  la care au participat 90 de elevi

–       Împreună cu Facultatea de drept din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, Curtea de apel și Baroul Constanța, ISJ derulează 3 proiecte de educare, informare, consiliere și monitorizare pentru înlesnirea implementării educației juridice în învățământul preuniversitar

3.      INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DOBROGEA”  AL JUDEȚULUI CONSTANȚA 4

–       Au fost emise/acordate în luna aprilie:

Ø 1 respingere de autorizație de securitate la incendiu

Ø 1 completare de documentație în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu

Ø 2 avize de securitate la incendiu

Ø 4 puncte de vedere pentru neîncadrare

Ø 1 respingere de aviz de securitate la incendiu

–          Au fost realizate acțiuni de planificare, organizare și executare a activităților de informare preventivă:

Ø 2 puncte de informare preventivă cu un număr de 891 de participanți

Ø 1 lecție deschise cu un număr de 841 de participanți

Ø 5 evenimente de tipul Ziua Porților deschise, cu un număr de 212 de participanți

4.      INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI 13 –       Au fost realizate:

Ø  11 activități de intervenție pe linia prevenirii fenomenului de bullying, a violenței și a consumului de substanțe interzise, conform programului Școală în siguranță!” și a campaniei naționale „Consumul de droguri ne privește pe toți!” 2023-2024, în cooperare cu Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, în 6 unități de învățământ

Ø  68 de misiuni de patrulare, supraveghere și intervenție în zona unităților de învățământ

–       Au fost aplicate un număr de 10 sancțiuni contravenționale, respectiv 16 amenzi

5.      DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CONSTANŢA 5 –       Asistența medicală este asigurată:

Ø  în mediul urban de un număr de 17 medici de medicină generală și de 96 de asistenți generaliști

Ø  în mediul rural  2 asistenți

–       Asistența stomatologică este asigurată:

Ø în mediul urban de 16 medici și de 14 asistente de specialitate

Ø în mediul rural de 1 medic și de 1 asistent

6.      DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA 2 –       Au fost organizate ateliere având ca tematică EUROPARTICIPAREA si EUROCIVISM
7.      DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSTANȚA 6 –       Au fost înregistrate un număr de 6 sesizări la  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
8.      AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG -C.R.P.E.C.A. CONSTANȚA 7 –       Au fost realizate:

Ø  4 proiecte naționale, 2 campanii naționale și 1 proiect local

Ø  35 activități de prevenire în mediul școlar – 1082 de beneficiari elevi și cadre didactice

Ø  11 licee au implementat studiile ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) și Studiul local privind consumul de alcool, tutun și droguri în rândul elevilor

9.      AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE – CENTRUL REGIONAL CONSTANȚA 4 –       Au fost desfășurate 8 de activități cu un număr de 382 de beneficiari în cadrul campaniei“Traficul de persoane incepe cu o promisiune!”

–       Au fost desfășurate 31 de activități cu un număr de 984 de beneficiari în cadrul proiectul educațional local inițiat de CR Constanța ANITP “Libertatea și deciziile sunt în mâinile tale!”

10.    CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ CONSTANȚA 4 –       Au fost organizate activități pentru prevenirea bullyingului și violenței în mediul școlar

 

11.    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  – DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

 

 

 

 

7 –          Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor mai multor acte normative (1 sancțiune conform HCL nr. 77/2021, 2 sancțiuni conform Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice și 2 sancțiuni conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun

–          Au fost înregistrae 5 sesizări referitoare la absenteismul școlar, staționarea neregulamentară a autovehiculelor în zona unităților de învățământ ori blocarea căii de acces în curtea/incinta acestora  

–          A fost derulată 1 activitate cu caracter preventiv, informativ și educativ pe partea de educație rutieră, la care au participat 17 cadre didactice ale Grădiniței cu program prelungit nr. 33 și 90 de preșcolari ai acesteia, însoțiți de părinți

–          A fost organizat 1 exercițiu privind protecția civilă

Totodată, în cadrul ședinței de lucru, au fost prezentate rezultatele parțiale ale celor 17.695 de fișe de identificare a cazurilor de bulliyng în format electronic, completate de elevii în perioada 16 mai – 14 iunie 2024.

Astfel, conform datelor colectate:

  • 90,3% dintre elevi nu au fost implicați în situații de bullying
  • 5,9% dintre elevi au fost implicați în situații de bullying rar, respective o dată sau de două ori pe lună
  • 1,9 % dintre elevi au raportat că sunt implicați în situații de bullying o dată de două ori pe săptămână
  • 2,1% dintre dintre elevi au fost implicați de mai multe ori pe săptămână

De asemenea, conform raportărilor centralizate până în prezent, în 92,2% din cazuri, autorul acțiunii de bullying este unul dintre elevi, în timp ce în 7,8% din cazuri, autorul este unul dintre profesori. Completarea chestionarelor se va relua la începutul noului an școlar.

Tot în cadrul ședinței PTCA au fost  prezentate propuneri din parte reprezentantului Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, privind participarea agentului de poliție responsabil de unitatea de învătămănt arondată, la ședințele cu părinții. Pe de altă parte, Direcțiile Generale de Asistență Socială și a Protecție Copilului Constanța au făcut un apel pentru o deschidere mai mare a părinților de colaborarea pentru soluționarea cazurilor de bullying și a altor probleme similare.

“De la nivelul ministerelor și până la fiecare dascăl sau polițist, instituțiile statului urmăresc, îndeaproape, planul pentru siguranță școlară. O categorie, care încă nu a fost implicată suficient o reprezintă părinții copiilor. Este necesară mai multă deschidere din partea lor către sfaturile consilierilor școlari, ale dascălilor sau organelor de ordine publică.” a declarat prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa.