Situația incidentelor de integritate

Nu a fost cazul.