Buget

  • Bugete pe surse financiare se pot descărca de aici
  • Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) actualizate lunar se pot descărca de aici
  • Situațiile drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative se pot descărca de aici