Audiențe

  • Activitatea de primire în audiență se realizează săptămânal, marți la ora 13.00, în baza unei cereri prealabile supuse rezoluționării conducerii, care să conțină datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării. Modelul cererii de înscriere în audiență: word /pdf. Durata de completare este de aproximativ 5 minute.
  • Activitatea de consiliere a cetățenilor se va desfășura zilnic atât la sediu, cât și telefonic la numărul 0241/617.788.