Proiecte de acte normative adoptate

O.P. nr. 19 din 10.01.2023 privind organizarea activității de verificare, sprijin, îndrumare și control în ceea ce privește sfera de competență a prefectului, pe teritoriul județului Constanța, pe anul 2023

O.P.nr.10 din 06.01.2021 privind reactualizarea Comisiei Județene pentru analizarea propunerilor privind elaborarea stemelor municipiilor, orașelor și comunelor din judetul Constanta

O.P.nr.70 din 21.01.2021 privind reactualizarea Comisiei Județene pentru atribuire de denumiri – judetul Constanta

O.P.nr.261 din 29.03.2021 privind modificarea componenței Comisiei Judetene pentru acordarea de despăgubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora sechestrate în Basarabia, Bucovina de Nord și Tinutul Herța

O.P.nr.927 din 08.11.2021 privind actualizarea Comisiei mixte de rechiziții

O.P.nr.930 din 17.11.2021 privind modificarea componentei Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Constanta

O.P.nr.30 din 01.02.2022 privind reactualizarea Comisiei Județene Constanta pentru recensământul Populației și al Locuintelor din România în anul 2021

O.P.nr.51 din 14.02.2022 privind constituirea Comisiei Județene pentru acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar

O.P.nr.71 din 18.02.2022 privind modificarea componentei Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Constanta

Ordinele prefectului sunt publicate și în secțiunile corespunzătoare activităților implicate.