Lista cadouri primite

Nu au fost înaintate către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, constituită la nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța, declarații în ceea ce privește primirea de bunuri (așa cum prevede art.1, alin. 1 din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției).