ACȚIUNI ALEGERI IUNIE 2024

Activități desfășurate în săptămâna 08 – 12.04.2024

 • se centralizează, în dinamică, informațiile primite de la Președintele Consiliului Județean Constanța și primarii din județ referitoare la atribuțiile acestora din perioada electorală;
 • a fost emis Ordinul Prefectului privind stabilirea numărului de consilieri județeni și locali pentru fiecare circumscripție electorală din județul Constanța;
 • finalizarea verificărilor tehnice a locațiilor birourilor electorale de circumscripții de către personalul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale;
 • infomarea Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța asupra datei tragerii la sorți a președinților birourilor electorale de circumscripții și a locțiitorilor acestora, pentru punerea în aplicare a planurilor de măsuri privind activităţile specifice din competenţă în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor din data de 9 iunie 2024, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi al Poliţiei Române;
 • a fost emis Ordinul Prefectului privind stabilirea membrilor Consiliului Județean Constanța și ai Consiliilor Locale din județul Constanța;
 • au fost întocmite procesele-verbale de predare-primire a ștampilelor de control ale: Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța și Birourilor Electorale de Circumscripții din județul Constanța;
 • Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale a instruit și atestat informaticienii pentru birourile electorale de circumscripții din județul Constanța;

Activități desfășurate în săptămâna 01.04.2024 – 05.04.2024

 • se centralizează, în dinamică, informațiile primite de la Președintele Consiliului Județean Constanța și primarii din județ referitoare la atribuțiile acestora din perioada electorală;
 • au fost pregătite dotările tehnice ale Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța, în vederea primirii echipamentelor de la D.J.S.T.S;
 • au fost instruiți primarii și secretarii generali ai U.A.T. din județul Constanța, cu sprijinul structurii teritoriale a A.E.P. și ai membrilor Comisiei Tehnice Județene;
 • Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Constanța a primit lista infromaticienilor propuși de primar pentru birourile electorale de circumscripții, în vederea avizării acestora;
 • a fost alocat spațiul pentru pregătirea și testarea informaticienilor din cadrul birourilor electorale de circumscripții și a operatorilor de calculator din cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare;

Activități desfășurate în săptămâna 25.03.2024 – 29.03.2024

 • se centralizează, în dinamică, informațiile primite de la Președintele Consiliului Județean Constanța și primarii din județ referitoare la atribuțiile acestora din perioada electorală;
 • a fost dotat material Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța
 • a fost stabilită locația și data instruirii primarilor și secretarilor U.A.T. din județul Constanța pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;
 • au fost invitați primarii și secretarii U.A.T. din județul Constanța la ședința de instruire pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;
 • au fost invitați directorul Direcției Județene Constanța a Autorității Electorale Permanente și membrii Comisiei Tehnice Județene Constanța la ședința de instruire a primarilor și secretarilor U.A.T. din județul Constanța, pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024;
 • s-a solicitat Direcției Județene de Statistică Constanța să ne comunice populația pe fiecare unitate administrativ-teritorială, pentru stabilirea numărului de consilieri.

Activități desfășurate în săptămâna 18.03.2024 – 22.03.2024

 • au fost emise ordinele prefectului privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județ, privind constituirea Comisiei Tehnice Județene, privind constituirea Grupului Tehnic de pe lângă Comisia Tehnică Județeană, privind stabilirea dimensiunilor ştampilei Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța, ale ștampilelor birourilor electorale de circumscripţii municipale, orășenești și comunale şi ale ștampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din judeţul Constanţa, pentru alegerile din data de 09 iunie 2024;
 • a fost transmisă o adresă președintelului Consiliului Județean Constanța, pentru dotarea tehnico-materială a biroului electoral de circumscripție județeană nr.14 Constanța;
 • a fost transmisă o adresă primarilor, care cuprinde principalele acțiuni stabilite în sarcina acestora, pentru perioada următoare și au fost solicitate informări săptămânale cu privire la stadiul îndeplinirii lor;
 • s-a dispus publicarea pe site-ul Instituției Prefectului – județul Constanța a acțiunilor întreprinse de Prefectul județului Constanța, în calitate de președinte al Comisiei Tehnice Județene;
 • a început procedura achiziționării ştampilei Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța, ștampilelor birourilor electorale de circumscripţii municipale, orășenești și comunale şi ștampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din judeţul Constanţa, pentru alegerile din data de 09 iunie 2024;