Comunicat de presa nr. 3 din 02 februarie 2024

Astăzi, 02 Februarie a.c., în sala „Remus Opreanu”, a avut loc prima ședință a Colegiului Prefectural aferent anului 2024. Ordinea de zi a cuprins prezentarea raportului de activitate a Colegiului Prefectural pentru anul 2023, adoptarea Programului orientativ de activitate al Colegiului Prefectural pentru anul 2024, stabilirea unui sistem lunar de raportare  a  activității  serviciilor publice  deconcentrate  ale  ministerelor și  ale  celorlalte organe  ale  administrației  publice  centrale  din  subordinea  Guvernului  și  prezentarea rezultatelor evaluării stării de securitate cibernetică la nivelul instituțiilor publice din județul Constanța.

Materiale: 

  • Raportul de activitate al Colegiului Prefectural pentru anul 2023;
  • Hotărârea nr.1/02.02.2024 privind aprobarea Programului orientativ de activitate al Colegiului Prefectural pentru anul 2024;
  • Anexa hotărârii 1/02.02.2024 – Programul orientativ de activitate al Colegiului Prefectural pentru anul 2024;
  • Hotărârea nr.2/02.02.2024 privind principalele documente care vizează activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate în județul Constanța și procedura de raportare a activității.

‘‘Colaborarea între entități sub coordonarea Instituției Prefectului este esențială pentru abordarea  și  rezolvarea  diverselor aspecte  legate  de  bunul  mers al  județului. În  anul 2024, Colegiul Prefectural va reuni teme de interes pentru întreaga comunitate, de la pregătirea sezonului estival la acquis-ul comunitar, de la avize și autorizații de mediu la

incendii de vegetație, programe de sănătate, cadastru sau de carte funciară, informări privind modificări legislative și modul de aplicare al acestora până la evaluări ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice   centrale   organizate   în   județul   Constanța’’,   a   declarat   prefectul   județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa.

Instituția Prefectului – Județul Constanța