Ordinele prefectului – Alegeri 2024

 • ORDINUL PREFECTULUI NR. 276/26.04.2024 privind actualizarea Ordinului Prefectului nr.271/17.04.2024 privind desemnarea informaticienilor care vor face parte din aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
 • ORDINUL PREFECTULUI NR. 272/17.04.2024 –  privind modificarea Ordinului Prefectului nr.184/02.04.2024 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța precum și a sediilor Birourilor Electorale de Circumscripție Municipale, Orășenești și Comunale din județul Constanța în vederea desfășurării alegerilor din data de 09.06.2024
 • ORDINUL PREFECTULUI NR. 268/16.04.2024 – privind desemnarea personalului tehnic auxiliar din cadrul Instituției Prefectului -județul Constanța, pentru Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța, în vederea organizării și desfășurării alegerilor din data de 09.06.2024
 • ORDINELE PREFECTULUI PRIVIND STABILIREA NUMĂRULUI MEMBRILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA ȘI CONSILIILOR LOCALE ALE MUNICIPIILOR, ORAȘELOR ȘI COMUNELOR DIN JUDEȚ
 • ORDINUL PREFECTULUI NR. 271/17.04.2024 – privind desemnarea informaticienilor care vor face parte din aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
 • ORDINUL PREFECTULUI NR. 179/25.03.2024 – privind modificarea ORDINULUI PREFECTULUI NR. 168/19.03.2024 – privind constituirea Grupului Tehnic de Lucru de pe lângă Comisia Tehnică Județeană din cadrul Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru alegerile din data de 09.06.2024
 • ORDINUL PREFECTULUI NR. 175/22.03.2024privind stabilirea dimensiunilor ștampilei Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.14 Constanța, ștampilelor birourilor electorale de circumscripții municipale, orășenești și comunale și ștampilelor birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Constanța, pentru alegerile din data de 09 iunie 2024
 • ORDINUL PREFECTULUI NR. 168/19.03.2024privind constituirea Grupului Tehnic de Lucru de pe lângă Comisia Tehnică Județeană din cadrul Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru alegerile din data de 09.06.2024
 • ORDINUL PREFECTULUI NR. 167/18.03.2024privind constituirea Comisiei tehnice județene din cadrul Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru alegerile din data de 09.06.2024
 • ORDINUL PREFECTULUI NR. 159/12.03.2024privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Constanța în vederea desfășurării alegerilor pentru autoritățile
  administrației publice locale din data de 09.06.2024