Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

2020
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII