Integritate instituțională

1. Cod etic/deontologic/de conduită;

  • Extras privind principiile si normele de conduita ale functionarilor publici – aici
  • Extras privind consilierea etica a functionarilor publici – aici

2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora;

 

3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii;

 

4. Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;

 

5. Planul de integritate al instituţiei;

 

6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute atât în SNA, cât şi în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituţii;

 

7. Situaţia incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului;

 

8. Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.

Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

GHID de informare pentru cetateni in relatia cu structurile Ministerului Afacerilor Interne – format PDF

Hotararea 1269 din 2021 pentru aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021 – 2025

ORDIN  Nr. 62/2018 din 13 iunie 2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne – format PDF