Referent IA – pentru minoritatea romilor

  • Pentru anunț click aici
  • Pentru bibliografie click aici
  • Pentru dosarul de concurs click aici
  • Pentru rezultate selecție dosare click aici
  • Pentru rezultatul obținut în urma desfășurării probei de calculator click aici
  • Pentru rezultatul obținut la proba lingvistică click aici
  • Pentru rezultatul obținut la proba scrisă click aici
  • Pentru rezultatul obținut în urma desfășurării interviului click aici
  • Pentru rezultatul final click aici