Comunicat de presă 20 decembrie 2023

Astăzi, 20 decembrie a.c., prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa, a convocat Colegiul Prefectural, în cadrul căruia toate instituțiile cu atribuții specifice au prezentat planurile de măsuri și acțiuni în vederea creșterii gradului de protecție și de siguranță a cetățeanului, în contextul sezonului rece și al sărbatorilor de iarnă 2023-2024, pe raza județului Constanța.

Planurile de măsuri pentru sezonul rece includ: activități specifice de prevenire și de intervenție în cazul producerii unor situații de urgențe specifice, funcționarea serviciilor de utilitate publică, limitarea factorilor de risc, îndeosebi pe timpul desfăşurării manifestaţiilor publice de amploare, precum şi pe timpul activităților organizate de Crăciun și Revelion, actualizarea planurilor de măsuri și acțiuni specifice la nivelul unităților administrativ-teritoriale, asigurarea tehnicii și resurselor umane pentru intervenție, diseminarea măsurilor de prevenire, derularea activităților de prevenire la instituții și operatori economici, remedierea operativă a defecțiunilor din rețelele de comunicații și utilități publice, asigurarea practicabilității sectoarelor de drumuri publice.

Astfel, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a comunicat că, în perioada aferentă sărbătorilor de iarnă 2023-2024, vor fi angrenate în activități o medie zilnică de peste 225 de forțe, din care peste 170 de lucrători de ordine publică, peste 35 de poliție rutieră și 20 de alte forțe. De asemenea, vor fi utilizate peste 100 de mijloace, respectiv, peste 85 de mijloace de ordine publică, 20 de poliție rutieră și 10 alte forțe, care vor acționa, pe raza localităţilor urbane şi rurale, pentru menținerea ordinii publice, menţinerea stării de viabilitate a drumurilor, potrivit competenţelor și în raport de evoluţia situaţiei operative, asigurarea legalității circuitelor comerciale, prin verificarea legalităţii operaţiunilor comerciale cu privire la proveniența mărfurilor, evidențierea veniturilor rezultate din comercializarea acestora, emiterea bonurilor fiscale, deținerea avizelor și autorizațiilor legale, de deţinere şi comercializare către populaţie sau persoane juridice a articolelor pirotehnice, precum si diminuarea faptelor cu violență și a infracțiunilor de furt, comise atât în mediul rural cât și în mediul urban.

Pentru asigurarea unui climat de normalitate, pe timpul sezonului de iarnă şi în contextul sărbătorilor şi manifestărilor publice asociate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa va acţiona, în conformitate cu legislația specifică în vigoare, astfel încât să fie asigurată o capacitate corespunzătoare de acţiune şi răspuns pentru gestionarea posibilelor situaţii de urgenţă generate de vremea nefavorabilă, precum şi de activitățile specifice sărbătorilor de iarnă.

La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” al județului Constanța, se vor organiza și desfășura controale de prevenire a situațiilor de urgență, cu prioritate la obiectivele la care se înregistrează aflux mare de persoane și la cele care au fost identificate că au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu sau au fost constatate anterior deficiențe grave pe domeniul de competență:

–           spațiile comerciale de tip: mall-uri, hipermarketuri, supermarketuri și piețe, târguri și complexe comerciale;

–           lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești la care se înregistrează, potrivit istoricului, afluență mare de credincioși;

–           zone unde se vor organiza evenimente legate de datini și obiceiuri specifice sezonului rece, după caz.

Totodată, se va verifica modul de respectare a prevederilor legale privind organizarea jocurilor de artificii şi respectiv comercializarea articolelor pe bază de produse pirotehnice de către persoane juridice şi fizice. De asemenea, sunt actualizate planurile de protecţie şi intervenţie, de acţiuni de cooperare interinstituţională precum și procedurile elaborate la nivelul componentelor judeţene ale Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

În perioada sărbătorilor de iarnă, se asigura continuitatea conducerii în afara programului de lucru, zilnic, de către personalul cu funcții de conducere și putere de decizie la nivelul ISU. În funcție de evoluția situației operative se vor activa, Grupa Operativă și Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției în situații de urgență, împreună cu grupul de suport tehnic specific riscului manifestat, pentru evaluarea situației, stabilirea și aplicarea măsurilor.

În perioada sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța va angrena zilnic un număr 50 de jandarmi pentru menținerea ordinii publice în sistem integrat, asigurarea ordinii publice cu ocazia manifestărilor religioase specifice, cultural-artistice ocazionate de sărbătorirea Crăciunului si Revelionului, manifestări sportive sau de protest din spațiul public, precum și un efectiv zilnic de 112 jandarmi pentru paza și protecția obiectivelor din responsabilitate.

I.J.J. Constanța va acționa în zona de competență, pentru adaptarea activităților și misiunilor, astfel încât să fie asigurată, prin realizarea unei abordări instituționale preventive, proactive și reactive, capacitatea operațională necesară menținerii climatului de siguranță publică și gestionării situațiilor de urgență, în cazul producerii unor fenomene hidro-meteorologice periculoase, caracteristice sezonului de iarnă, în corelare cu avertizările de tip nowcasting emise în funcție de durata și intensitatea fenomenelor prognozate.

La nivelul Grupării de Jandarmi Mobile “Tomis” Constanța, zilnic, în serviciu va fi un efectiv de peste 50 de jandarmi, care vor acționa pe următoarele linii operative:

–  menținerea ordinii publice în sistem integrat, prin patrule mixte sau independente, împreună cu lucrătorii I.P.J. Constanța, pe raza Secțiilor de Poliție 1, 2, 3, 4 și 5 Poliție din cadrul Poliției Municipiului Constanța, respectiv Poliției stațiunii Mamaia și Secției 1 Poliție Rurală Constanța:

–           acțiuni în cooperare (”BLOCADA”) pe raza județului Constanța, cu misiunea de combatere a faptelor antisociale, conform solicitărilor partenerilor instituționali;

–           asigurarea rezervelor de intervenție cu scopul de a acționa în sprijinul elementelor de dispozitiv aflate în serviciu, pentru prevenirea și combaterea oricăror acțiuni ce ar putea tulbura ordinea și liniștea publică;

–           acțiuni punctuale în scopul combaterii faptelor de natură infracțională sau contravențională de pe raza municipiului Constanța;

–           misiuni de protecție antiteroristă și patrulare în zonele unităților de cazare și a spațiilor de recreere utilizate de către personalul militar și civil aparținând S.U.A. și a celorlalte state membre N.A.T.O. prezent pe raza stațiunii Mamaia;

–           asigurarea efectivelor necesare îndeplinirii misiunilor specifice, la solicitarea  inspectoratelor de jandarmi județene din celelalte patru județe din zona de responsabilitate a unității, respectiv Brăila, Călărași, Ialomița și Tulcea;

–           misiuni în cooperare cu lucrătorii Gărzii de Coastă pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale, în zona de competență a S.P.F Negru Vodă.

Pentru menţinerea climatului de normalitate în zona de frontieră şi a fluenţei fluxului de persoane şi autovehicule în punctele de trecere a frontierei de stat din judeţul Constanţa, respectiv P.T.F. Vama Veche, P.T.F. Negru Vodă, P.T.F. Ostrov, P.T.F. Dobromir şi P.T.F. Lipniţa, Garda de Coastă va acţiona, zilnic, în perioada aferentă sărbătorilor de iarnă 2023-2024, cu aproximativ 190 poliţişti de frontieră şi 35 mijloace de mobilitate terestră şi navală/tură care pot fi  suplimentate, la nevoie. Prin itermediul aplicației Trafic Online (Trafic Online – Politia de Frontiera) și nu numai, vor fi actualizate și mediatizate, permanent, măsurile şi activităţile desfăşurate pentru fluidizarea traficului şi evitarea aglomerării/reducerii timpului de aşteptare în punctele de trecere a frontierei de stat. Totodată, vor fi executate atât acţiuni punctuale, cât şi misiuni în sistem integrat cu celelalte structuri ale M.A.I. din judeţul Constanţa, pentru prevenirea stărilor conflictuale şi menţinerea ordinii şi liniştii publice în incinta punctelor de trecere a frontierei şi în localităţile aflate în zona de competenţă.

În perioada premergătoare și în timpul sărbătorilor de iarnă, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța va dispune măsuri pentru asigurarea asistenței medicale la nivelul unităților sanitare publice cu paturi, precum și a centrelor de permanență din județ, prin evaluarea stocului de medicamente și materiale sanitare, asigurarea acestora cu personal corespunzător (medici, asistenți medicali etc), asigurarea funcționării la nivel optim a acordării de servicii medicale (barem de medicamente de urgență, microclimat corespunzător activității). De asemenea, Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța va desfășura acțiuni de control igienico – sanitar în unitățile de producție de produse alimentare (carmangerii, laboratoare de cofetărie și patiserie), unități de desfacere, unități de alimentație publică, hoteluri), care vor viza verificarea condițiilor igienico-sanitare, organizarea și respectarea circuitelor funcționale, existența spațiilor frigorifice, existența termometrelor și al afișajului termogramelor, existența fișelor de aptitudini eliberate de medicul de medicina muncii pentru personalul angajat, monitorizarea zilnică a stării de sănătate a personalului din sectorul de producție,  verificarea echipamentului de protecție al angajaților, verificarea existenței materialelor de curățenie și substanțe biocide, respectarea desfacerii alimentelor în ambalaje de plastic sau hârtie care să fie însoțite de declarație de conformitate. Pentru neconformitățile constatate se vor aplica sancțiuni contravenționale.

În scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă pe întreg lanţul alimentar, în perioada sărbătorilor de iarnă, când, în mod tradițional, consumul unor cantități de alimente de origine animală crește, precum și pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța a dispus intensificarea controalele sanitare veterinare în vederea verificării condițiilor de igienă, în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate carnea de porc și alte produse de origine animală și nonanimală destinate consumului uman. Astfel, la nivelul județului Constanța s-a dispus organizarea de echipe de medici veterinari oficiali din cadrul celor 9 Circumscripții Sanitare Veterinare Oficiale (Constanța, Constanța 2, Constanța 3, Hârșova, Cernavodă, Mangalia, Costinești, Medgidia și Năvodari) și s-a fost stabilit un program de lucru pentru perioadele 27.12.2023-30.12.2023, în baza căruia medicii veterinari oficiali vor efectua controale în toate unitățile autorizate și înregistrate în catagrafia arondată. Se asigură astfel, verificarea condiţiilor sanitar veterinare de producere, prelucrare, depozitare, livrare, transport şi comercializare pe întreg lanţul alimentar, în unităţi de vânzare cu amănuntul de tipul carmangerii, măcelării, magazine de desfacere carne, hale şi pieţe agroalimentare, magazine alimentare, supermarket, hipermarket, brutării, laboratoare cofetărie – patiserie, unităţi de alimentaţie publică. Reprezentanții DSVSA Constanța subliniază faptul că, sacrificarea porcilor pentru consum public se realizează numai în abatoare autorizate, unde se efectuează obligatoriu și examenul trichineloscopic, carnea rezultată fiind marcată în conformitate cu prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare. Sacrificarea porcilor în gospodăriile populaţiei se realizează numai pentru consum familial, examenul trichineloscopic în aceste cazuri, fiind efectuat în mod obligatoriu, de către proprietarii animalelor, în locaţiile stabilite la nivelul județului Constanţa și anume : L.S.V.S.A. Constanța (sediul DSVSA Constanța), 8 circumscripții oficiale (CSVSAO Constanța 1 și 3 (Palas), Constanța 2 (Piața Griviței), Năvodari, Medgidia, Cernavodă, Mangalia, Hârșova) și la nivelul a 37 de Circumscripții sanitare veterinare de asistență prin medicii veterinari de liberă practică concesionari. Programul de funcţionare este de luni – sâmbătă, de la ora 8.30 la ora 16.30, iar în zilele de duminică de la ora 8.30 la ora 14.00. DSVSA Constanța asigură un contact permanent cu consumatorii, neconformităţile sau abaterile de la legislaţia sanitară veterinară sesizate pot fi comunicate la numărul de telefon: 0786/577.007, precum şi la număr de telefon “Call Center” ANSVSA: 0800.826.787.

Comisariatul Județean pentru Protectia Consumatorilor Constanța desfășoară, în perioada 27.11-22.12.2023, acțiunea tematică de control privind modul de respectare a prevederilor legale (existența documentelor de provenienţă sau de însoţire a mărfii, încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilită de producător, caracteristicile organoleptice prin verificare directă, aspect, miros şi gust, prezenţa corpurilor străine în conţinut, a petelor de mucegai şi a semnelor de alterare, conformitatea și modul de etichetare, prezentare și publicitate a produselor alimentare specific sărbătorilor de iarnă (carne preambalată, cacao și produse din cacao, produse zaharoase și produse de patisserie). Alte aspecte urmărite în cadrul tematicii de control sunt cele de verificare a respectării prevederilor legale privind informarea consumatorilor, modul de desfășurare a promoțiilor, legalitatea activității comerciale. Reprezentanții instituției menționează că, în perioada sărbatorilor de iarnă se va asigura permanenţa în cadrul serviciului de preluare sesizări şi reclamaţii precum şi o echipă de control în teren. În cazul apariţiei unor solicitări sau evenimente deosebite, orice abatere constatată poate fi semnalată telefonic la numărul: 0241/550.550 sau 0779955115.

În cadrul Colegiului Prefectural, reprezentanții Direcției Silvice Constanța a prezentat situația fondului forestier național administrat de către Direcția Silvică Constanța, care prin cele patru ocoale din subordine administrează o suprafață totală de 39.093 ha, din care 38.498 ha, proprietate publică a statului și o suprafață de 595 ha, proprietate privată, administrată pe bază de contracte. Pentru menținerea integrității fondului forestier național administrat de către Direcția Silvică Constanța, organele silvice, în colaborare cu organele de poliție și jandarmerie, au efectuat acțiuni privind controlul circulației materialului lemnos, concretizate în 642 acțiuni comune. În urma acestor acțiuni a fost constatat un număr total de 18 infracțiuni silvice.

și a fost confiscat un volum de 75 mc material lemnos. Materialul lemnos confiscat a fost valorificat prin licitatii publice sau donat către instituțiile publice (grădinițe, creșe, case de copii, școli și licee). În vederea asigurării materialului lemnos necesar încălzirii locuintelor pe perioada de iarnă, Direcția Silvică Constanța a vândut, în mod direct, către populație, cantitatea de 24000 m.c., cu un preț mediu de 287 lei/m.c., fără tva. Totodată, s-a valorificat prin licitații, către agenții economici, cantitatea de 18000 m.c., parte din aceasta fiind destinată încălzirii locuințelor. În anul 2023, volumul total tăiat ilegal, până la această dată, este de 204 m.c, în scădere cu 40% față de anul 2022. În intervalul sărbătorilor de iarnă, dar mai ales, în perioada sezonului rece, în fondul forestier, se vor intensifica acțiunile de prevenire a tăierilor ilegale. Totodată, la solicitarea organelor de poliție și jandarmilor, Direcția Silvică Constanţa va participa la acțiuni de verificare a trasabilității lemnului din piețe, târguri și oboare.

 ‘’Atât structurile MAI, cât și celelalte instituții care au atribuții de verificare și control a activităților legate de sărbătorile de iarnă, vor acționa cu maximum de responsabilitate, astfel încât siguranța cetățenilor să nu fie pusă în pericol. Polițiști, jandarmi, pompieri, funcționari publici de la protecția consumatorului sau de la Direcția de Sănătate Publică, vor fi prezenți în centrele de comandă, pe străzi, în piețe, în punctele de trecere a frontierei sau oriunde este nevoie, astfel încât românii să se poată bucura în tihnă de acest sfârșit de an.’’, a declarat prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa.