Comunicat de presă nr. 10 din 29 martie 2024

Astăzi, 29 Martie a.c., în sala ‘‘Remus Opreanu’’, a avut loc ședința de lucru cu membrii echipei interinstituționale privind monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară de la nivelul județului Constanța. Ordinea de zi a cuprins prezentarea stadiului implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară, în luna februarie, respectiv a modului în care a fost asigurată protecția unităților de învățământ, implementarea programelor sau proiectelor de prevenire a violenței în mediul școlar, dupa cum urmează:

Nr. Crt. Instituția Obiective în care instituția are responsabilități  Acțiuni
1.      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CONSTANŢA 22 –       Au fost realizate:

 • 488 de acțiuni în interiorul și în zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar
 • 213 de P.L.C.A.-uri elaborate
 • 7 rapoarte de analiză postcauzală
 • 47 de activități pentru asigurarea fluenței traficului rutier și evitarea unor zone aglomerate, desfășurate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar și pe principalele artere din județul Constanța
 • 66 verificări ale mijloacelor de semnalizare în zona stațiilor mijloacelor de transport public de persoane
 • 48 de activități de verificare a autovehiculelor destinate efectuării transportului școlar
 • 1 activitate pentru prevenirea absenteismului, precum și un număr de 12 de instruiri și verificări, în unitățile de alimentație publică și în zonele adiacente, în vederea prevenirii absenteismul școlar
2.      INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA 19 –       Incidente raportate de 20 unități de învățământ:

·    84 cazuri de violență înregistrate în cadrul unităților de învățământ:

 •  Instigare la violență – 2 cazuri
 •  Violențe fizice usoare, fără arme ( lovire) – 42 cazuri
 •  Vătamare corporală grava – 1 caz
 •  Introducere sau port de armă albă în spațiul școlar – 1 caz
 •  Furt și tentativă de furt – 1 caz
 •  Distrugerea bunurilor unei persoane – 1 caz
 •  Distrugerea bunurilor școlii – 3 cazuri
 •  Consum de alcool – 7 cazuri

·    13 cazuri de bullying:

 •   Insulte grave repetate – 6 cazuri
 •   Amenintări repetate – 2 cazuri
 •   Alte tipuri de bullying – 5 cazuri

–       Au fost identificați 2510 elevi cu părinți plecați în străinătate;

–       A fost organizat workshop-ul cu tema: SAVE (Sănătate, Atitudine, Voluntariat, Educație) prin care 53 de cadre didactice, reprezentanți ai comisiilor de violență din școli, și-au însușit cunoștințe referitoare la managementul cazurilor de violență și a altor situații corelate

3.      INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DOBROGEA”  AL JUDEȚULUI CONSTANȚA 4 –       Au fost emise/acordate în luna februarie:

 • 6 avize de securitate la incendiu
 • 3 respingeri de aviz de securitate la incendiu
 • 4 puncte de vedere pentru neîncadrare
 • 2 adrese pentru documentații incomplete
 • 2 adrese completarei autorizații de securitate la incendiu
 • 1 respingere autorizație de securitate la incendiu

–       Au fost realizate acțiuni de planificare, organizare și executare a activităților de informare preventivă:

 •   23 puncte de informare preventivă cu un număr de 3229 de participanți
 •   7 lecții deschise cu un număr de 1579 de participanți
 •   Ziua Porților Deschise9 cu un număr de 836 de participanți
 •   5 exerciții de evacuare cu un număr de 1346 de participanți
4.      INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI –    13 –  Au fost realizate:

 •   11 activități de intervenție preventive
 •   71 de misiuni de patrulare, supraveghere și intervenție în zona unităților de învățământ

–       Au fost aplicate un numar de 17 sancțiuni contravenționale, respectiv 16 amenzi și 1 avertisment scris

5.      DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CONSTANŢA 5 –       Asistența medicală este asigurată:

 •   în mediul urban de un număr de 20 de medici de medicină generală și de 101 asistenți generaliști
 •   în mediul rural de 1 medic de medicină generală și de 14 asistenți

–       Asistența stomatologică este asigurată:

 •  în mediul urban de 19 medici și de 16 asistente de specialitate
 •  în mediul rural de 1 medic și de 1 asistent
6.      DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET CONSTANȚA 2 –       Au fost organizate 4 ateliere având ca tematica EUROPARTICIPAREA si EUROCIVISM, în cadrul următoarelor unități școlare:

 •   Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Brătescu”
 •   Liceul Teoretic Ovidius
 •   Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”
7.      CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA 6 –       Au fost înregistrate un număr de 3 sesizări la  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
8.      AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG -C.R.P.E.C.A. CONSTANȚA 7 –       Au fost realizate:

 •   4 proiecte naționale, 2 campanii naționale și 1 proiect local
 •   70 activități de prevenire în mediul școlar – 2200 de beneficiari elevi și cadre didactice
 •   cursuri de formare, pentru 70 de cadre didactice, în cadrul proiectelor naționale de prevenire a consumului de droguri
 •   24 de activități de prevenire Campania Națională ”Școala Altfel – Antidrog”, în cadrul Programului ”Școala Altfel”
9.      AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE – CENTRUL REGIONAL CONSTANȚA 4 –       Au fost desfășurate 53 de activități cu 1.667 beneficiari
10.    CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ CONSTANȚA 1 –       Au fost organizate:

 • 39 activități cu pentru prevenirea violenței în mediul școlar
 • 38 activități pentru prevenirea bullyingului
11.    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  – DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

 

 

 

 

–    7 –       Au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor mai multor acte normative aflate în competență

‘‘Este îmbucurător să observăm că unitățile școlare înțeleg importanța raportării cazurilor de violență și aplicării procedurilor existente, nu dintr-un exces birocratic, ci pentru a preveni recidiva și pentru a oferi un mediu sigur copiilor. Din păcate, un element comun al tuturor cazurilor de violență, discutate astăzi în comisie, îl reprezintă părinții, indiferent de contextul familial.

Școala, împreună cu structurile MAI și alte entități publice, va continua eforturile pentru a asigura protecția și buna-creștere a copiilor afectați.’’, a declarat prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa.

 Instituția Prefectului – Județul Constanța