Comunicat de presa nr. 6 din 23 februarie 2024

Astăzi, 23 Februarie a.c., în cadrul Liceului Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol, a avut loc o ședință de lucru cu membrii Echipei Interinstituționale privind monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară de la nivelul județului Constanța. Ordinea de zi a cuprins prezentarea stadiului implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară, în luna ianuarie, respectiv a modului în care a fost asigurată protecția unităților de învățământ, implementarea programelor sau proiectelor de prevenire a violenței în mediul școlar, dupa cum urmează:

Nr.

Crt.

Instituția Obiective în care instituția are responsabilități Acțiuni
1. INSPECTORATUL

DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI CONSTANȚA

22 –     385 acțiuni pentru menținerea ordinii publice în unitățile de învățământ preuniversitar;

–     213 P.L.C.A.-uri intocmite;

–     2 rapoarte de analiză postcauzală;

–     123 acțiuni specifice în domeniul rutier și al siguranței publice în zona unităților de învățământ;

–     42 activități de verificare a autovehiculelor destinate efectuării transportului școlar;

–     73 verificări ale mijloacelor de semnalizare;

–      1        activitate     pentru prevenirea

absenteismului;

–     36 de instruiri și verificări în unitățile de alimentație publică;

–     235 activități informativ preventive – în cadrul cărora au fost abordate tematici de natură juridică.

 

2. INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN

CONSTANȚA

19 –  Anexa 1 a PNCA a fost actualizată pentru anul școlar 2023-2024 și cuprinde 531 unități de învățământ din care 480 unități publice si 51 unități private;

–  Au fost analizate 38 cazuri de violențe în 16 unități de învățământ;

–  În toate unitățile de învățământ s-au constituit Comisiile pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (CPEV);

–  Au fost înregistrate 38 de cazuri de violențe în 16 unități de învățământ.

Situația privind cazurile de bullying, obținută ca urmare a raportării unităților de învățământ, este următoarea:

-insulte grave, repetate – 14 cazuri;

-amenințări repetate – 2 cazuri;

-alte tipuri de bullying – 11 cazuri.

2510 elevi cu părinți plecați în străinătate desfășoară activități specifice cu consilierii școlari;

– CCD organizează cursurile pentru cadrele didactice “Prevenirea bullying-ului și a violenței în școală” și “Rezolvarea conflictelor prin metoda avantajului reciproc”.

3. INSPECTORATUL PENTRU

SITUAȚII DE URGENȚĂ „DOBROGEA” AL

JUDEȚULUI CONSTANȚA

4 –  Au fost emise/acordate în luna octombrie:

1 aviz de securitate la incendiu și o respingere de aviz de securitate la incendiu;

–  S-au realizat 2 puncte de informare preventivă cu 90 participanți și au avut loc 3 lecții deschise cu 90 participanți.

 

4. INSPECTORATUL

JUDEȚEAN DE

JANDARMI

13 –   Sunt repartizate 16 unități de învățământ;

–  8 activități de intervenție preventive, independent conform programului „Școală în siguranță!” și în cooperare cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane Centrul Regional Constanța, în cadrul proiectului educațional „Libertatea Și Deciziile Sunt În Mâinile Tale”;

–   67 de misiuni de patrulare, supraveghere și intervenție, în zona unităților de învățământ aflate în responsabilitatea IJJ Constanța;

–  Au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale.

5. DIRECȚIA DE

SĂNĂTATE PUBLICĂ CONSTANȚA

5 – Asistența medicală este asigurată în urban de un număr de 19 medici de medicină generală și 106 asistenți generaliști iar în mediul rural 12 asistenți. Asistența stomatologică este asigurată în mediul urban de 17 medici și 14 asistente de specialitate iar în rural de 1 medic și 1 asistent.
6. DIRECȚIA

JUDEȚEANĂ

PENTRU SPORT ȘI TINERET

CONSTANȚA

2 – Sesiune cu caracter preventiv organizată la Liceul Teoretic Ovidius, alături de reprezentantul ANITP. În cadrul acțiunii au fost oferite informații legate de EUROPARTICIPARE și democrație participativă, targetul fiind tineri cu vârsta de cel puțin 18 ani, în contextul alegerilor europarlamentare.
7. CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA 6 – Au fost înregistrate un număr de 2 sesizări la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.
8. AGENȚIA

NAȚIONALĂ

ANTIDROG – C.R.P.E.C.A.

CONSTANȚA

7 – Au fost realizate 21 activități de prevenire în mediul școlar, având ca beneficiari 1126 elevi și 48 cadre didactice.
9. AGENȚIA NAȚIONALĂ 4 Au fost desfășurate 33 activități cu 1.105 beneficiari în cadrul campaniilor naționale:

 

ÎMPOTRIVA

TRAFICULUI DE PERSOANE – CENTRUL

REGIONAL

CONSTANȚA

1. Campania de prevenire a traficului de minori și pornografiei infantile „Siguranța ta nu e o joacă!”:

–  11 activități cu 406 beneficiari. Din cele 11 activitati, 3 au fost desfăsurate cu parteneri din cadrul IPJ Constanța-SSSPC si Institutia Prefectului.

2.  Campania „Nu renunța la tine!Traficul de persoane nu este o opțiune pentru viitor”:

–  1 activitate cu 25 beneficiari.

3.  „Ziua internațională a nonviolenței în școli”:

– 1 activitate cu 31                                                       beneficiari,

desfășurată în parteneriat cu IPJ Constanța- SSSPC

4.   Proiectul educațional local inițiat de CR Constanța ANITP „Libertatea și deciziile sunt în mâinile tale!”

– 20 activități cu 643 beneficiari. Din cele 20 de activități, 14 au fost în parteneriat cu alte instituții și anume: IPJ Constanța -SSSPC, IJJ Constanța – CPCFA și DJST Constanța.

10. CENTRUL

JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ CONSTANȚA

1 – activități de consiliere psihopedagogică a elevilor și reprezentanților/tutorilor legali, la solicitarea cadrelor didactice, respectiv a reprezentanților /tutorilor legali, conform procedurii de consiliere psihopedagogică.

 

– 32 de unități de învățământ arondate;

– 3 sancțiuni contravenționale în domeniul circulației pe drumurile publice;

– 6 sancțiuni contravenționale în domeniul ordinii publice;

– Activități zilnice desfășurate pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier și pietonal.

De asemenea, au fost dezbătute rezultatele datelor obținute prin completarea fișelor de identificare a fenomenului de violență și implicit, de bullying, în unitățile de învățământ preuniversitar, conform prezentei anexe.

Menționăm și faptul că, în ședința de lucru, a fost prezent și primarul orașului Techirghiol, Iulian Constantin Soceanu, care a detaliat metodele de prevenție activă prin care a reușit să transforme Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol într-un model de bune practici: siguranță fizică prin sisteme de supraveghere și/sau pază, securitate sanitară și activități educative extrașcolare prin cercuri gastronomice, de cultură și cluburi sportive.

‘‘Cred că a fost prima întâlnire legată de siguranța școlară în care nu am vorbit doar despre cifre, ci și despre copii, părinți și profesori. Mă bucur că am reușit să ieșim din bula profesională și să înțelegem că este nevoie de adulti care acționează ca o echipă, cu înțelegere față de tineri, astfel încât să existe deschidere și dorință de comunicare din partea copiilor. Doar așa, problemele lor pot fi înțelese și rezolvate.”, a declarat prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa.