Comunicat de presă nr. 8 din 04 martie 2024

Astăzi, 4 Martie a.c., în sala ‘‘Remus Opreanu’’ a avut loc ședința de lucru cu membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța. Ordinea de zi a cuprins informarea privind modul de îndeplinire, în semestrul II, a activităților cuprinse în Planul de activitate al CJSU, prezentarea evaluării activității CJSU, pentru anul 2023 și prezentarea unei informări privind monitorizarea ducerii la îndeplinire a tuturor hotărârilor adoptate în ședințele CJSU Constanța în semestrul II din anul 2023.

Materiale anexate:

  • Raport de evaluare a activității desfășurate la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța în anul 2023.

 ‘‘109 activități de informare preventivă, 28 de exerciţii de evacuare, 5 simulări de scenarii prevăzute de planurile de urgenţă ale obiectivelor agenților economici clasificați SEVESO, 118 instruiri, 41 de lecţii deschise, sunt doar câteva dintre cifrele bilanțului Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța, pentru anul 2023.

CJSU este una dintre structurile aflate în coordonarea Prefectului, care prin elaborarea, întocmirea și aprobarea planurilor pentru riscurile existente la nivel județean, fie că vorbim de situații de urgență, de sezonul rece sau estival, de alocarea de resurse umane și materiale, aspecte legate de gestionarea refugiaților, asigură păstrarea unui grad de siguranță ridicat la nivelul județului Constanța.’’, a declarat prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa.

Raportul de evaluare a activității desfășurate la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța în anul 2023

Partea I Partea a II-a  Partea a III-a